+99 412 514 86 86

Şüşəpaketlər

Şüşəpaket – iki və ya üç şüşənin bir-birinə distant çərçivələr vasitəsi ilə germetik olaraq birləşməsindən yaranan və daxilinə qaz və ya hava vurulmuş bir və ya iki kameradan ibarət konstruksiyadır.

Glass House-da istehsal olunan şüşəpaketlər: 
•    Sadə bir və ya iki kameralı şüşəpaketlər
•    Bir,iki,üç və dörd tərafli çıxıntılı şüşəpaketlər
•    Silikon cəbhə şüşəpaketlər
•    Spayder silikon şüşəpaketlər
•    İstilik izoliyasalı distant çərçivəli şüşəpaketlər
•    Günəşqoruyucu şüşəpaketlər
•    Enerjiqoruyucu şüşəpaketlər
•    Multifunksiyalı şüşəpaketlər.

Glass House-da Şüşəpaketlər üstünlükləri

-avtomatik paket xətti
-şaquli qermrtizasiya
-avtomatik presdə arqon qazı ilə doldurulmuş şüşəpaketlər
-emisiviteti 0.01- ə qədər olan temperli şüşələrin paketlənməsi
-korolajlı(şəbəkəli) şüşəpaketlər hazırlanması
-istilik izolyasiyalı distan çəçivələrdən istifadə

Şüşəpaketlərdə İstehsalat İmkanlarımız

Максимальный размер: 3300х6000 мм, 2700х6400 мм Maksimal ölçü:
2800 x 5000 mm
Толщина: 4-19 мм (закаленное), 4-12 мм (термоупрочненное) Şüşələrin qalınlığı:
50 mm
Толщина: 4-19 мм (закаленное), 4-12 мм (термоупрочненное) İstehsal gücümüz:
1000 m2 ( 24 saat )
Толщина: 4-19 мм (закаленное), 4-12 мм (термоупрочненное) Hazır qalınlıq:
200 mm
Наверх