+99 412 514 86 86

Qumlama İşlərİ

Şüşələrin qumlanması – müxtəlif ölçülü qum dənələrinin təzyiq altında şüşə səthinə vurulması nəticəsində qum dənələri şüşənin səthini aşındırır və şəffaf şüşənin mat olmasına gətirib çıxarır. Şüşələrin müxtəlif zolaqlı və dekorativ qumlanması üçün onun üzərinə xüsusi plyonka çəkilir ki, bu da istənilən dekorativ təsvirin qumlama şəklində çəkilməsinə nail olunur. Şüşələr qumlandıqdan sonra üzərində əl və barmaq izlərinin, toz və ləkələrin qalmasının qarşısını almaq məqsədilə xüsusi texnologiya vasitəsi ilə şəffav örtuk vurulur Şüşə paketlərdə qumlanmış səthin paketin içəri tərəfində qalması tövsiyyə edilir.  

Наверх